to Live Well is to Work Well

Workshops, Coaching & Massages

to Live Well is to Work Well

Workshops, Coaching & Massages

© Disclaimer, privacy statement en intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer
To Work Well besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. To Work Well en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.
Verwijzingen naar sites die niet door To Work Well worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. To Work Well kan, ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door To Work Well worden onderhouden wordt afgewezen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.

De auteur van deze website wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand. Ook wijst de auteur elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (psychische, emotionele en fysieke) gevolgen van (onjuiste) toepassing van adviezen, oefeningen en technieken van de hand. De adviezen, oefeningen en technieken dienen slechts toegepast te worden indien men psychisch en lichamelijk in goede gezondheid verkeert. Mocht u twijfelen, raadpleeg dan eerst uw arts.

Privacy statement
To Work Well respecteert de privacy van de bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.
Bezoekers kunnen de website van To Work Well bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wel informatie wordt gevraagd. Deze gegevens worden door To Work Well onder geen beding zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden, behalve als To Work Well hier wettelijk toe verplicht zou worden.
Er worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
To Work Well behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van To Work Well, of van de makers van deze producten (auteurs, fotografen en illustratoren), worden met toestemming en onder voorwaarden gebruikt, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren en te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van To Work Well.

BeautyCursusruimte To Work Well
Magalhaensplein 15-A (GoFysio)
1057 VD Amsterdam

Telefoon: 06-24913511
Email: info@toworkwell.nl
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

Erik Kluit (gediplomeerde masseur/docent):
Ik ontmoet je graag op een van de workshops binnenkort!
Over mijzelf    Panda - zachte kracht

Cursusrooster

Leer ergonomisch en met plezier masseren!

Workshop partnermassage

Workshop Partnermassage ➤

Workshop Massage basics ➤

Workshop Massage basics vervolg ➤

Basiskennis intuïtieve massage.
Alle workshops zijn met z'n 2en,
zonder andere cursisten,
3 uur, 150€ (75€ p.p.)

✉ aanvragen / informatie of Bel  

Ik stop met de workshops i.v.m.
verhuizing naar Italië.
Kadobon? Mail me.

Op zondag gratis parkeren.
Ook als kadobon


Alle workshops worden (ook in het engels) gegeven door de gekwalificeerde, ervaren masseur/docent Erik Kluit.